Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Vardagsrehabilitering

Vardagsrehabilitering är ett friskvårdande arbetssätt som kan utföras av all personal. Målet är att tillvarata och bibehålla individens dvs vårdtagarens/ brukarens behov och förmåga. Att stimulera till fysiskt,psykiskt och socialt välbefinnade ger arbetsglädje och livskvalitet i vård och omsorg.” Use it or loose it”!

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077