Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Teamutveckling med brukaren i fokus

Utbildningsdagar för teamutveckling för att öka kvaliteten i teamarbetet runt vårdtagare/brukare. Lär kursdeltagarna att utnyttja varandras kompetens på ett effektivt sätt och skapa möjligheter för att utveckla samarbete till teamarbete på arbetsplatsen.
Dessa utbildningsdagar bedrivs i internatform eller som ordinär kursverksamhet.
Så många som möjligt från olika professioner i arbetslaget bör delta för att nå optimal effekt av utbildningsdagarna!
Exempel på innehåll:
• Samsyn mellan yrkesgrupper
• Att utveckla samarbete till teamarbete – ur individ och grupperspektiv
• Kompetenser
• Ledarskap och ansvar
• Verktyg och metoder för att nå kvalitet i vård och omsorg med brukare i centrum!

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077