Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Rehabilitering

Rehabilitering innebär insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet.
Rehabilitering innefattar både vardagsrehabilitering (allmän rehabilitering) som utförs av all vård-och omsorgspersonal samt specifik rehabilitering som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast.

 

 

 


 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077