Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Dokumentation
– ett kvalitetsverktyg i Hälso-och sjukvårdslag och Socialtjänstlag

Medicinsk dokumentation är att i patientjournal dokumentera de uppgifter som behövs för att ge patienten en god och säker vård som ordinerats av legitimerad personal.

Social dokumentation är att dokumentera det stöd och den hjälp den enskilde ges för att klara sin vardag på ett meningsfullt och tryggt sätt.


 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077