Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Vardagsrehabilitering

Palliativ vård

(3-4 dagar)

I denna kurs integreras betydelsen och kunskaperna i att bibehålla resurser och förmåga hos vårdtagare samtidigt som palliativ vård sker utifrån etiska perspektiv.

 

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077