<
Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Att motivera vårdtagare / brukare och inspirera arbetslaget

(1 dag)

Utbildningsdag för alla yrkesgrupper som vill bli bättre på att motivera och få gehör för vårdande, rehabiliterande eller andra insatser till vårdtagare och personal. Samverkan mellan många yrkesgrupper i dagens vård och omsorg kräver att vi kan inspirera och motivera till gemensamma mål för att vi ska nå god kvalitet i vårdarbetet.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077