Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Handledning

Att möta en grupp i vårdarbete

(1 dag )

Utbildningsdagen ger samordnare / teamledare / gruppledare i vård - och omsorg praktisk träning och struktur i att genomföra möten med vårdtagarfokus.

  • Yrkesroller och ansvar
  • Praktisk planering av ett möte ( lokal, tid, miljö, innehåll mm)
  • Aktivt lyssnande
  • Struktur för att vara den sammanhållande länken
  • Kvalitet i vårdarbete

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077