Hemrehab - Monica Lööb

Utbildning och kurser

Att inspirera och utbilda hela arbetslaget i nära anslutning till
arbetsplatsen ger en lärande process som syns och märks i verksamheten, även efter utbildningsdagarna! I samarbete med chefer eller annan initiativtagare till utbildning sker planering av innehåll utifrån verksamhetens utvecklingsbehov.
Utbildningar sker både i storgrupp och i mindre grupper, varav det senare kräver mer aktivt deltagande och ger mer erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077