Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Handledning

Att undervisa och handleda i rehabilitering och omvårdnad 

(5 dagar)

Alt. Att undervisa och handleda på arbetsplatsen

(3,5 dag)

Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga att undervisa, informera, handleda och ge stöd åt omvårdnadspersonal i det rehabiliterande arbetssättet och i god omvårdnad. Kursen riktar sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor m.fl. Utbildningen främjar deltagarnas utveckling av sitt handledarskap samt ger metod och struktur för ett gott resultat av handledning.
Exempel på innehåll:
• Handledningsmodeller och metoder
• Kunskapssyn och lärande
• Kommunikation, aktivt lyssnande, reflektion för kunskapsutveckling
• Målrelaterad handledning
• Ledarskap för hälso- och sjukvårdande insatser
• Grupprocessers betydelse för handledning

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077