Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Rehabilitering

Hemrehabiliteringsutbildning för team

(2-3 dagar)

Kursens syfte är att ge ökade möjligheter i att utveckla hemrehabilitering med kvalitet och att kunna forma verksamheten ur ett kostnadseffektivt samhällsperspektiv.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal m.fl som arbetar tillsammans i en enhet eller i ett vårdområde.

Exempel på innehåll:

  • Målgrupp för hemrehabilitering, urval och metod, definition
  • Målsättning, resultat, ekonomisk utvärdering
  • Samverkan Hälso- och sjukvårdslag och Socialtjänstlag
  • Framgångsfaktorer
  • Teamarbete
  • Närståendes roll och betydelse vid hemrehabilitering

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077