Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser

Handledning

Utbildningen främjar deltagarnas utveckling av sitt handledarskap samt ger metod och struktur för ett gott resultat av handledning. Att vara i rollen som handledare i en grupp / team inom kommunal vård och omsorgsverksamhet kräver kunskap och verktyg. För att leda gruppen mot målet med vårdtagaren i fokus behövs utvecklade kunskaper i grupphandledning.

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077