Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Dokumentation:

Lär dig dokumentera och skriva genomförandeplaner

(Grundkurs - en dag)

På vår kursdag lär du dig hur du kan skapa en informativ och användbar social dokumentation. Utgångspunkten är Socialstyreslens föreskrifter. Du lär dig att dokumentera väsentlig och tydlig information – du får verktyg att hantera såväl innehåll som språk. Målet är en dokumentation som utgår från brukarens behov och förmåga till delaktighet – och som gör det möjligt att systematiskt och målinriktat förbättra kvaliteten i den sociala omsorgen.

Du får praktiska grundkunskaper i att

 • formulera tydliga, informativa och relevanta insatsbeskrivningar och sociala anteckningar
 • intervjua och observera brukarens behov utifrån ett helhetsperspektiv
 • systematiskt följa upp och utvärdera genomförandeplanen
 • strukturera texter och skriva begriplig och vardaglig svenska anpassad till läsarna

Det är viktigt att kunskaper och synsätt i arbetet med den sociala dokumentationen utgår från en gemensam grund i verksamheten. Därför vänder sig kursen till såväl omsorgspersonal som chefer inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Ur innehållet:

 • Vilka lagar styr den sociala dokumentationen?
 • Vad säger Socialstyrelsen? Vad innebär förskrifterna (SOSFS 2014:5)?
 • Hur arbetar vi systematiskt och målinriktat med den sociala dokumentationen?
 • Hur skapar vi delaktighet för brukare med olika funktionsnedsättningar?
 • Hur formulerar vi realistiska mål med och för brukaren? Hur nås målen?
 • Hur dokumenterar vi för att knyta samman genomförandeplanen och de sociala anteckningarna?
 • Vilka avvikelser från genomförandeplanen ska dokumenteras?
 • Hur dokumenterar vi klagomål?
 • Hur håller vi genomförandeplanen aktuell? Systematisk uppföljning vad innebär det?
 • Hur kan vi samverka med närstående? Betydelsen av samtycke.
 • Vilka möjligheter och hinder möter oss i skrivarbetet?
 • Vem eller vilka skriver vi för? Vilka syften finns med dokumentationen?
 • Hur väljer vi ut tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig information?
 • Hur ser en väl strukturerad och tydlig text ut? Hur skriver vi begriplig och vardaglig svenska?
 • Hur uttrycker vi oss sakligt, respektfullt och jämlikt?
 • Vad är fackspråk? Kort om termer och ICF.
 • Hur kan vi utveckla oss själva som skribenter?

De olika föreläsningsavsnitten varvas med praktiska övningar i att skriva insatsbeskrivningar, sociala anteckningar och mål.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. x

Kursen ges i samarbete med språkvårdare Karin Aleby.

Öppna kurser våren 2019

 • Stockholm, 15 maj

 

Sagt om kursen:

Jag blev väldigt inspirerad till att utveckla min och mina kollegors dokumentation på arbetet.


Fantastiskt att kunna inspirera & lära ut en hel dag om dokumentation!


Jag kommer att kunna använda detta dagligen.


Tror vi kommer att bli riktigt bra på hur vi ställer frågorna och hur vi skriver, vilka ord vi använder.


Lättare att formulera mål!


Intressanta perspektiv utifrån språk kontra dokumentation - bra övningar!


Jag önskar att all omvårdnadspersonal fick denna utbildning för att kunna skriva genomförandeplaner med kvalitet. Det är inte lätt för personal att utföra något de inte har kunskap om.


Bra innehåll, praktiska exempel och diskussioner!


Tydligt och lättförståeligt. Mycket bra föredragshållare.


 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077