Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Vardagsrehabilitering

Att aktivera och bibehålla förmåga i vardaglig aktivitet vid demenssjukdom

(1,5 dag)

Kursen ger ökad förmåga och kunskap hos omvårdnadspersonal på demensboende i att anpassa vård och omsorg utifrån individuella behov så att vardaglig aktivitet upprätthålls och stimuleras i arbetslaget. Sociala samvarons betydelse för välbefinnande.

Exempel på innehåll:

  • Jagstödjande förhållningssätt
  • Miljöns betydelse för aktivitetsförmåga
  • Individuell aktivitet / egen tid och gruppaktivitet ur ett socialt perspektiv
  • Metod och struktur för gruppaktivitet vid demenssjukdomar
  • Genomförandeplan för individens behov och intressen"Perceptionen styrs
av det vi tänker om
det vi ser.”

Stellan Sjödén

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077