Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Rehabilitering

Rehabiliteringsutbildning – uppföljning och fördjupning, del II

(2 dagar)

Kursens syfte är att utveckla kunskaperna hos omvårdnadspersonal i dokumentation och kommunikation kring hur det praktiska vårdarbetet sker. Att stärka förmågan hos alla i ett vårdande arbetslag att följa instruktioner och kunna dokumentera och beskriva ADL-förmåga. Att arbeta efter gemensam plan och målsättning i arbetslaget för vårdtagare och deras individuella behov. Kursen syftar även till att öka kunskaperna i psykisk rehabilitering och hur vi kan på ett medvetet sätt bedriva ett inspirerande motivationsarbete i vård och omsorg.

  • Att beskriva ADL-förmåga muntligt och skriftligt utifrån vårdtagares behov
  • Motivationsskapande aktiviteter / samtal individuellt eller i grupp
  • Att arbeta efter huvudmål och delmål i vårdarbete
  • Individuella genomförande- / handlings- / rehabiliteringsplaner i vård och omsorg

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077