Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Rehabilitering

Rehabiliteringsutbildning, del I

(4 dagar)

Kursens syfte är att utveckla omvårdnadspersonalens rehabiliterande arbetssätt i det vardagsnära dagliga omvårdnadsarbetet. Att kunna tillvarata och stärka resurser, förmågor och intressen som vårdtagare har för att öka livskvalitet. Att kunna stärka samarbetet med arbetsterapeut och sjukgymnast och arbeta mot samma mål. Specifik träning och dess innehåll samt metoder / rutiner för överlåtelse av dessa arbetsuppgifter.

Exempel på innehåll:

  • Allmän aktivering och specifik träning
  • Praktisk metodträning i vardaglig aktivitet ex. personlig vård , hushåll mm
  • Teamarbetets betydelse
  • Fysisk, psykisk och social rehabilitering/ aktivering
  • Kommunikation och professionellt förhållningssätt
  • Mobilisering av ortopediska och medicinska sjukdomar/skador

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077