Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Handledning

Uppföljning och fördjupning av handledarutbildning med praktiska övningar i grupphandledning och casemetod

( 2 dagar)

Att vara i rollen som handledare i en grupp inom kommunal vård och omsorgsverksamhet kräver kunskap och verktyg. För att leda gruppen mot målet med vårdtagaren i fokus behövs utvecklade kunskaper i grupphandledning.

Denna kurs ger praktisk träning för att klara av denna uppgift samt en återknytning och fördjupning till utbildningen ” Att undervisa och handleda i rehabilitering och omvårdnad”.

Exempel på innehåll:
• Rollspelsövningar. Du får prova olika positioner i arbetslaget/teamet.
• Observation och analys på den egna arbetsplatsen
• Metod och struktur i att möta en grupp
• Casemetodik

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077