Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Handledning

Uppföljning av casemetoden

(2 - 3 halvdagar)

Kursen är en fördjupning i att använda casemetodik på arbetsplatsen. Främst vänder sig utbildningen till dem som bedriver denna verksamhet. Med fördel deltar då flera från samma arbetsplats och verksamhetsansvarig chef för att kunna ge varandra stöd i fortsatt utveckling och träning i att praktiskt använda casemetodik.

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077