Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Vardagsrehabilitering:

Meningsfull vardag i särskilda boendeformer

(2,5 dag)

Syftet med kursen är att utveckla förmågan hos aktivitetsledare / kulturombud till att stimulera till ökad social samvaro. Målet är även ett varierat utbud av meningsfulla aktiviteter och hur dessa kan utformas utifrån vårdtagares behov. Kursen bidrar också i att ge verktyg för aktivitetsledare / kulturombud som gör kontaktpersonerna delaktiga i denna del av vård och omsorg.

 

 

 ”Sökandet efter mening
är den främsta kraften
i livet.”

Viktor Frankl

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077