Hemrehab - Monica Lööb
Utbildning och kurser | Habilitering:

Rehabilitering / habiliteringsutbildning för personliga assistenter

(3 dagar)

Utbildning för personliga assistenter i att utveckla ett målfokuserat vårdarbete med delaktiga brukare. Kursens syfte är att ge personliga assistenter kunskap i rehabilitering / habilitering för att skapa möjligheter att öka brukares fysiska, psykiska och sociala förmåga.

Exempel på innehåll:

  • Tillvarata brukares resurser vid personlig assistans
  • Kognitiv förmåga
  • Motivationsarbete
  • Effekter av teamarbete för brukare och personal
  • Bemötande och professionellt förhållningssätt
  • Aktivt lyssnande och kroppsspråk

 

 

 


Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077