Hemrehab - Monica Lööb

Inspirationsdag

Vill Ni öka intresset, bli inspirerade eller hålla ” Lågan vid liv” i era verksamheter så ger jag gärna föreläsningar på utbildningsseminarier eller på arbetsplatsknutna planerings- och utvecklingsdagar!

Ex. på uppdragsgivare:
Kommunförbundet i Skåne, Kommunförbundet Kronoberg, Centrum för kvalitetsutveckling CKU Stockholm, IQPC Stockholm, Länsstyrelsen Malmö Vårdhögskolan Lund, Göteborgsregionens kommunalförbund GR.

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077