<
Hemrehab - Monica Lööb

Handledning i verksamhetsutveckling

Handledning i verksamhetsutveckling av rehabilitering och omvårdnad.
• Handledning i att utveckla struktur, organisation och arbetsmetoder för att uppnå kvalitet i vårdarbete och resultat i verksamheten. Handledning/coachning utgår ifrån de utvecklingsbehov som deltagarna har. Mellan handledningstillfällena arbetar deltagarna utifrån de mål man vill uppnå. Handledningens frekvens sker utifrån behov, dock vanligast ca 4 ggr/år. Yrkesgrupper som deltar är arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, teamledare, biståndshandläggare, enhetschefer, m.fl.
• Projektledningstöd.

Ex. på uppdragsgivare av handledning/coachning i verksamhetsutveckling:
Lunds kommun
Malmö Stad
Trelleborgs kommun
Osby kommun
Katrineholms kommun
Simrishamns kommun

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077