Hemrehab - Monica Lööb
Allmän information

Samarbetspartners

Företagen Hemrehab –Monica Lööb, Hemrehab-Carina Byrlén Roos och DELA Britt Johansson( www.symbologik.se) genomför och samverkar kring utbildningar sedan 2003. I dessa utbildningar har utbildarnas breda erfarenhet varit en stor tillgång och av deltagarnas kursutvärderingar haft väsentlig betydelse. Utbildarnas olika kompetenser leder till hög utbildningskvalitet.

Hösten 2010 inleddes också ett samarbete med språkvårdare Karin Aleby kring kursen Lär dig skriva genomförandeplaner .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077