Hemrehab - Monica Lööb
Allmän information

Referenser

Är ni intresserade av aktuella referenser eller resultat av kursutvärderingar som genomförs efter avslutade utbildningar kontakta mig gärna för dessa uppgifter. Bland referenserna finns verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, enhetschefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor m.fl.

 


 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077