Hemrehab - Monica Lööb
Allmän information

Pedagogiska metoder

Undervisningen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna för att tillvarata och utveckla kunskap och erfarenhet. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektionsuppgifter mellan utbildningstillfällena.

För att göra en utbildning med hög kvalitet där kursdeltagarna får möjlighet att pröva, öva, fråga och diskutera är gruppstorleken med fördel ofta begränsad till ca 20 pers.

Syftet med undervisningen är att ge redskap för att praktiskt kunna använda sina kunskaper i yrket på arbetsplatsen. Förankringen av utbildning i verksamheten är av central betydelse och av denna anledning ges också verksamhetsansvariga chefer möjlighet att medverka och vara delaktiga.

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077