Hemrehab - Monica Lööb
Allmän information

Monica Lööb

Monica Lööb, leg.arbetsterapeut, har bred erfarenhet inom olika verksamheter.

Är vidareutbildad i gerontologi, pedagogik, psykosocial rehabilitering och handledning. Har arbetat kliniskt inom geriatrisk rehabilitering 1980-1989 och i primärvård 1990 -1998. Därefter erfarenhet av kliniskt arbete inom ortopedisk rehabilitering samt sedan 1999 av kommunal hemsjukvård.

Initiativtagare till utveckling av hemrehabilitering i Helsingborgs stad 2001. Är utbildad i projektledning samt har stor erfarenhet av detta i kommunal verksamhet. Arbetar kliniskt som arbetsterapeut med bl a hemrehabilitering och kontinuerlig handledning i rehabiliterande arbetssätt, bemötande och professionell hållning till personal.

Det egna företaget Hemrehab startades 2003 med utbildningar inom vård och omsorg med inriktning mot teamutveckling, handledning, rehabilitering, hemrehabilitering och habilitering/aktivering. Bedriver även regelbunden handledning och coachning i verksamhetsutveckling av vård och omsorg för olika yrkesgrupper, enheter och team.

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077