Hemrehab - Monica Lööb

Allmän information

Utbildningsföretaget Hemrehab startades 2003 och erbjuder utbildningar inom vård och omsorg. Utbildningsområden är teamutveckling, handledning, rehabilitering, hemrehabilitering , habilitering/aktivering, salutogent förhållningssätt, dokumentation med mera.

Bedriver även regelbunden handledning och coachning i verksamhetsutveckling av vård och omsorg för olika yrkesgrupper, enheter och team.

Skräddarsyr gärna utbildningar utifrån olika verksamheters behov och dessa förläggs med fördel på uppdragsgivarens arbetsplats eller lokal i dess närhet. Undervisningen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna för att bidra med egna kunskaper och erfarenheter. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektionsuppgifter utifrån den egna verksamheten. Utvärdering av kurser och utbildningar sker alltid med återkoppling till uppdragsgivaren.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077