Hemrehab - Monica Lööb
Allmän information

Utbildning

Undervisningen bygger på aktivt deltagande med egna kunskaper och erfarenheter. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektionsuppgifter utifrån den egna verksamheten. Utbildningen anpassas till de förhållande och behov som finns på er arbetsplats samt undervisningen sker hos er. Utbildning förläggs på de dagar och tider som passar er bäst.

Utbildningar som består av flera dagar sker med fördel med 2-3 veckors mellanrum för att deltagarna ska hinna reflektera och använda sina teoretiska kunskap i praktiken.

Uppföljande fördjupningsdagar förläggs ofta 6 månader fram till 1 år efter utbildningen, för att konkret kunna analysera hur utbildningen påverkat det praktiska vårdarbetets metod och struktur på arbetsplatsen samt ge fortsatt stöd i verksamhetsutveckling.

Främst bedrivs utbildningar och handledning i verksamhetsutveckling för personal i vård och omsorg dvs på korttidsenheter, hemtjänst / hemvård, särskilda boende.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077