Hemrehab - Monica Lööb

Möt framtidens vård och omsorg!

Hemrehabs utbildningsverksamhet syftar till ökad kvalitet inom vård och omsorg. Rehabilitering och handledning ger för vårdtagare ökad livskvalitet och trygghet samt leder till lägre samhällskostnader. För att lyckas krävs kunskap och teamarbete. I centrum för vårt arbete bör individens behov och förmågor finnas med som ett självklart kvalitetsverktyg! Människan i ett socialt perspektiv – ett naturligt sätt att arbeta på.

Hemrehab erbjuder interaktiv arbetsplatsförlagd utbildning med möjlighet till skräddarsydda kurser utifrån era önskemål.

  • Verksamhetsutveckling
  • Rehabilitering / habilitering
  • Dokumentation
  • Organisation och ledarskap
  • Coachning i grupp
  • Handledning
  • Teamutveckling
  • Casemetodik

 

 

 

 

 

 Social dokumentation
kursdatum våren 2020:

  • Göteborg, 28 april
  • Stockholm, 14 maj

Läs mer om kursen

Monica Lööb | Sofierovägen 17 | 254 33 Helsingborg | monica.loob@telia.com | 0734-412 077